Om nätverket

Mötesplatsen med patienten i fokus

Syfte

Varför du ska vara med

Så träffas vi

Webbplattformen

Nätverksträffarnas innehåll

Exempel på vad vi diskuterar

Vilka vi är

Medlemmarna i Hälso- och sjukvårdsnätverket spänner över hela Hälso- och Sjukvårds Sverige – från patient till de offentliga aktörerna.

Nätverkets historia

Tillsammans brinner vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges alla patienter att tillfriskna (eller att må så bra som möjligt)!
För alla är patienter någon gång under sina liv!

Varmt välkommen att bli medlem du också!

Maria Lindqvist, Patient och Grundare

Klicka här för att bli medlem – om du inte redan är det!

medlemsportal
Maria Lindqvist Grundare av Hälso- och sjukvårdsnätverket

”Under mina många år som både patient och anhörig har jag undrat varför inte patienternas kunskap, erfarenheter och förbättring tas till vara i utveckling av både vårdverksamhet, produkter och tjänster. I nätverket får jag och mina medpatienter delta i debatt till förslag och bidra med att förbättra och utveckla både sjukvård och produkter/tjänster.”