Kassa

Medlemskapsnivå ändra

Du har valt medlemsnivå Enskild patient eller patientförening.

Detta ingår i årsavgiften:

  • Nätverksträffar: föreläsningar - workshop - nätverkande.
  • Patient-/patientföreningsträffar.
  • Nätverksportalen: egen profil, sök/ hitta andra i nätverket, kalender, kunskapstorg, alla förslagen som är framtagna av nätverket.
  • Möjlighet att bidra till att dela dina åsikter till Patientperspektivet (i nätverksportalen kan du lägga upp information från din patientförening och till databasen över patientbehov.

Priset för medlemskap är nu SEK 250.00.

Medlemskapet löper ut efter 365 Dagar.


Kontoinformation Har du redan ett konto? Logga in här

LÄMNA DETTA TOMT

Mer information

Betalningsinformation Vi accepterar Visa, Mastercard, American Express, och Diners Club


Medlemsvillkor

Gäller från och med den 1 september 2022

Inledande bestämmelser

Dessa villkor (“Medlemsvillkor”) reglerar ditt medlemskap och din användning av webbportalen Hälso- och sjukvårdsnätverket samt kringtjänster (“Medlemskap”).

Medlemskapen tillhandahålls av Patient Benefit Sweden AB, org.nummer 559258-3164 (“Patient B”).

Omfattningen av, och innehållet i, Medlemskap, framgår av dessa medlemsvillkor.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Medlemsvillkor noggrant.

Medlemsvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer att meddela dig
om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Personuppgiftspolicy

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter
och hur vi skyddar din integritet när du använder ditt Medlemskap.

Genom att godkänna dessa Medlemsvillkor samtycker du till den behandling av dina
personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

Medlemskap och abbonemang

Det finns olika medlemskap beroende på vilken typ av aktör du är: patient/patientförening, förtroendevald eller övrig aktör.

Medlemskapet är personligt förutom för patientföreningar då endast ett medlemskap behövs.

Du blir medlem i Hälso- och sjukvårdsnätverket genom att fylla i ett
registreringsformulär för medlemskapet i nätverkets webbportal eller genom att skicka ett mail till kontakt@halsosjukvardsnatverket.se med faktureringsuppgifter. Om ni är fler än 5 personer i samma verksamhet som vill bli medlemmar så kontakta oss innan registrering.

Direkt efter registreringen får du en bekräftelse på ditt köp via e-post.

Nätverksträffar

Deltagande i nätverksträffar ingår i din medlemsavgift. Men kom ihåg att avanmäla dig senast 48 timmar före mötet om du inte kan deltaga. Om du inte gjort en avanmälan har nätverket rätt att debitera dig en no-show avgift om 195 kronor.

Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att bli medlem i Hälso- och sjukvårdsnätverket.
Om du är minderårig kan din anhörig bli medlem.

Medlemsavgift

Vid var tid gällande abonnemangsavgift för Medlemskapet framgår på
halsosjukvardsnatverket.se. De priser som anges är inklusive moms.

PB har rätt att när som helst ändra medlemsavgifterna
för medlemskapet. Så länge ditt medlemskap löper under
bindningstid så påverkas du inte av en eventuell prisändring.
När ditt medlemskap passerat bindningstiden meddelas
eventuella prisförändringar till din senast uppgivna
e-postadress senast en (1) månad innan ändringen
börjar gälla.

Du har rätt att säga upp avtalet avseende medlemskapet
inom en (1) månad från att prisjusteringen meddelades dig.

Avtalstid och uppsägning

Ditt medlemskap gäller från och med den dag som framgår av
din registrering, under hela bindningstiden och därefter tills
vidare med löpande årsbetalning, till dess du själv säger upp
medlemskapet. Du är förbunden att betala din medlemsavgift
under medlemskapets hela bindningstid.

Om du vill avsluta ditt medlemskap
så behöver du meddela oss via e-post
till nedan angivna kontaktuppgifter senast 1 månad före din avtalsperiod tar slut. Vänligen kontrollera att du har fått din uppsägning bekräftad.

Administratören har rätt att utan föregående meddelande
till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du
väsentligen eller vid upprepande tillfällen bryter
mot någon bestämmelse i dessa Medlemsvillkor.

Medlemskapet kan upphöra att gälla vid händelse som till exempel konkurs och likvidation av bolaget som driver nätverket. Medlemmen har då inte rätt att få tillbaka medlemsavgiften för den tid som är kvar för medlemskapstiden.

Ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen
då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för din registrering av
medlemskap, ångra ditt köp (“Ångerfristen“).

Om du önskar utnyttja din ångerrätt kontaktar du
administratören. Vi bekräftar genom ett mail att vi
mottagit ditt meddelande. Nätverket förbehåller sig
rätten att debitera dig för den tid och omfattning du
använt medlemskapet samt en administrationsavgift om 99 kronor.
uttryckligen har begärt att medlemskapet ska
påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Användning av tjänsten

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till
eller användas av annan. Om du byter arbetsgivare
så ändrar du företagsnamnet i min profil. Meddela oss din nya mailadress så att vi kan ändra din kontoinformation. Du ansvarar
för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer.
Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter,
hör av dig till administratören så byter vi ut de.

Du får inte använda ditt medlemskap på sådant sätt att
Hälso- och sjukvårdsnätverket eller annan
drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot
svensk lag och du måste följa Hälso- och sjukvårdsnätverkets
Medlemsvillkor och Policies.

Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis
otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra
orsaker.

Användargenererat innehåll

Du har möjlighet att medverka direkt i Hälso- och sjukvårdsnätverket
t.ex. genom att skapa, visa upp vald information, skriva egna inlägg
med mera. Material som du
själv lägger in i Tjänsten kallas nedan för “Användargenererat innehåll”.

Hälso- och sjukvårdsnätverket granskar allt innehåll och ibland inlägg i forum.
Användargenererat innehåll omfattas således inte av det utgivaransvar
som i övrigt gäller på Hälso- och sjukvårdsnätverket. Du är alltså själv
ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång
i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller
varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt
tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt
strider mot lag eller god sed. Du garanterar således
att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för
användandet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att
Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt
skyddat material, såsom film, bild, logotyp eller annat
material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan
identifieras i det Användargenererade innehållet
(exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn)
är medvetna om hur materialet kommer att användas och att
de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med
inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnätverket och
dess funktioner strider mot dessa medlemsvillkor, lag
eller andra regler så har nätverket rätt att ta bort sådant material.

Garanti

Vi garanterar att ditt medlemskap innebär att du får
möjlighet till att utöka ditt nätverk, diskutera samt bidra
med förslag till förbättringar.

Länkar till andra webbplatser

Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnätverket tillhandahålls webblänkar till
de företag, organisationer och verksamheter där medlemmarna arbetar. I akt´örskatalogen läggs information om den verksamhet som du representerar upp. Länkade webbplatser kontrolleras inte av
nätverket och nätverket ansvarar därför inte för innehållet på en länkad
webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar
som sker från länkade webbplatser.

Immateriella rättigheter

PB:s, eller PB:s licensgivare, innehar de immateriella
rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information
som görs tillgängligt för dig genom din användning av ditt medlemskap.

Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för webbplatsen.
Sådant material och information får inte användas på annat sätt än
inom ramen för normal användning av medlemskapet utan tillstånd
från PB.

Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på medlemsvillkor. Tvist hänförlig till ditt medlemskap
eller dessa medlemsvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol.

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på arn.se.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Medlemsvillkor, vänligen kontakta oss!