Välkommen till
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Nästa träff: Digitalisering 27/1. Vi gästas av Södersjukhuset. Anmäl dig idag!

Mötesplatsen och nätverket för dig inom Hälso- och sjukvården

Mötesplatsen för hela Hälso- och SjukvårdsSverige

Tillsammans tar vi fram förslag till förbättringar för Sveriges patienter

Utifrån patienters upplevda hinder i hälso- och sjukvården och deras efterfrågan på vårdprodukter tar vi fram effektiva
och resultatgivande lösningar som gynnar både patient, vårdpersonal och samhälle.

Alla aktörer möts

Bland medlemmarna finns alla, från patient och producent, vårdpersonal, forskare,  tjänstemän, politiker till de offentliga
aktörerna.

Studiebesök, nätverksträffar och nätverksdialog

Tillsammans gör vi studiebesök och har både fysiska och digitala nätverksträffar. En gång per år träffas vi under nätverksdagarna.

Mellan träffarna har vi nätverksdialoger där vi diskuterar nätverkets framtida aktiviteter. För patienter och patientföreningar arrangeras patientträffar.

All kunskap samlas

Alla medlemmars kunskap, information och idéer samlas här i webbplattformen.

Om du vill visa ett företags produkter och tjänster så är det endast tillåtet i branschkatalogen, på söktorget och på din egna medlemsprofilsida.

Patienter och patientföreningar har en egen del av webbportalen – Patientperspektivet där de kan lägga in information.

Unika inblickar vad patienterna behöver

I nätverket får medlemmarna ta del av patientperspektivet
både under nätverksträffarna och på webbportalen under Patientperspektivet.

Här finns unika möjligheter för dig som patient eller patientförening att
uppmärksamma alla aktörer på vad
som behöver förbättras för att just du och / eller din patientgrupp ska må bättre eller komma med förslag på nya vårdprodukter.
Det kan handla om vård, i forskning, hjälpmedel, sociala frågor med mera.

Nätverket blir det du gör det till

Inga engagerade medlemmar=inget nätverk.

För att vi ska ha ett levande nätverk så kan du bidra med att:

Ta del av och dela med dig av din kunskap, erfarenhet

Var aktiv i diskussionerna.

Tipsa andra om nätverket

Bygg upp relationer och samarbeten med andra medlemmar.

Ta initiativ till nätverksmöten och delta som medlem/föreläsare/moderator.

Jämställda diskussioner

I vårt nätverk blir allas erfarenheter, åsikter och idéer lyssnade på.

Bli medlem här!

Har du frågor?
Välkommen att höra av dig!