Välkommen till
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Mötesplatsen och nätverket för dig inom Hälso- och sjukvården
Mötesplatsen för hela Hälso- och SjukvårdsSverige

_________________

Aktiviteter i nätverket

Utifrån patienternas behov och upplevda hinder inom vård, vårdprodukter och stöd tar vi tillsammans fram lösningar som gör patienterna friskare, effektiviserar verksamheter och skapar ett hållbart samhälle.

Varför du ska vara med i nätverket

Vilka är med i nätverket

nätverkande

I nätverket välkomnas alla aktörer, från patient och producent, vårdpersonal, forskare, inköpare, region-/kommuntjänstemän, sjukhusdirektörer, politiker, myndigheter, branschorganisationer med flera.

All kunskap samlas i nätverksportalen

Alla medlemmars kunskap, information och idéer samlas i nätverksportalen. Här får du en egen medlemsprofil, kan hitta andra medlemmar, ta del av kalender, patientperspektivet, Söktorget med mera.

För patientföreningar

I nätverket har patientföreningar möjlighet att möta andra patientföreningar, olika aktörer, nå fram med fokusfrågor dels på nätverksträffar men också i nätverksportalen.

Bli medlem här!

 
Nätverket drivs som en non-profit organisation.

Har du frågor?
Välkommen att höra av dig!

kontakt@halsosjukvardsnatverket.se