Välkommen till
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Mötesplatsen och nätverket för dig inom Hälso- och sjukvården
Mötesplatsen för hela Hälso- och SjukvårdsSverige

_____________

Vi avslutar mötet med att nätverka.

Varmt välkomna!

Anmäl ditt deltagande till kontakt@halsosjukvardsnatverket.se Medlemmar: 0 kr. Gästdeltagare: i mån av plats 495 kr ex moms.


_________________

Varför du ska vara med i nätverket

Aktiviteter i nätverket

Utifrån patienternas behov och upplevda hinder inom vård, vårdprodukter och stöd tar vi tillsammans fram lösningar som gör patienterna friskare, effektiviserar verksamheter och skapar ett hållbart samhälle.

Vilka är med i nätverket

nätverkande

I nätverket välkomnas alla aktörer, från patient och producent, vårdpersonal, forskare, inköpare, region-/kommuntjänstemän, sjukhusdirektörer, politiker, myndigheter, branschorganisationer med flera.

All kunskap samlas i nätverksportalen

Alla medlemmars kunskap, information och idéer samlas i nätverksportalen. Här får du en egen medlemsprofil, hitta andra medlemmar, ta del av kalender, patientperspektivet, Söktorget med mera.
Det är medlemmarna som tillhandahåller informationen som finns på nätverksportalen.

För patientföreningar

I nätverket har patientföreningar möjlighet att synas med sina fokusfrågor, dels på nätverksträffar men också i nätverksportalen.

Bli medlem här!

 

Har du frågor?
Välkommen att höra av dig!

kontakt@halsosjukvardsnatverket.se