Välkommen till
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Mötesplatsen och nätverket för dig inom Hälso- och sjukvården
Mötesplatsen för
Hälso- och sjukvården
och dess aktörer

Tillsammans tar vi fram lösningar som möter patienternas behov och skapar effektivitet i vård och hos andra aktörer.


SEMINARIER – ERFARENHETSUTBYTE – NÄTVERK

_____________

Kommande nätverksaktiviteter

To 14 sep kl 10-11 – Patientföreningsmöte via Zoom.

Ons 20 sep ki 13-16 – Nätverksmöte via Zoom –

Läs mer här:

Fred 22 sep kl 8-17 – Nätverkets grundare Maria besöker er som vill veta mer om nätverket – i Linköping.

12 okt kl. 10-11 – Patientföreningsmöte via Zoom.

18 okt kl. 13-16 – Nätverksmöte

To 9 nov kl. 10-11 – Patientföreningsmöte

On 15 nov kl 13-16 – Nätverksmöte

To 14 dec kl.13-16 – Patientföreningsmöte

Onsd 6 dec kl 13-16 – Nätverksmöte

+ intressanta studiebesök.


Så deltar du i möten:

Skicka ett mail till kontakt@halsosjukvardsnatverket.se
Om du är medlem deltar du kostnadsfritt annars betalar du för att delta som gäst 495 kr ex moms.

__________

Nätverket har tagit fram förslag inom:

 • Hemsjukvård
 • Ersättningsmodeller inom vården
 • Upphandlingsprocessen
 • Läkemedelsbristen
 • Apotekens utformning och utbud
 • Patientbemötande
 • Läkemedel: riktlinjer, tillgång, behov
 • Effektivisering av vårdflöden
 • Digitalisering av vården
 • Hälsodata
 • Patienternas användning av digitala tjänster
 • Innovationer – vad behövs för att möta patientbehoven?
 • Innovationer – vad finns på marknaden
 • Vård- och Arbetsmiljö
 • Forskning – vad behöver patienterna?

Logga in för att ta del av alla förslag!

Hälso- och sjukvårdsåret 2022

_______________

Bli en del av nätverket du också!

Nätverket har inga anslag. Verksamheten möjliggörs genom årsavgifter.
Årsavgifter finns för enskild person eller i avtalsform för hel organisation.
För en årsavgift får man tillgång till:

_______________

Därför ska du vara med i nätverket

KUNSKAP – ERFARENHETSUTBYTE – NÄTVERK – TANKE- OCH UTVECKLINGSFÖRSLAGS SMEDJA

_________

Vi är med i nätverket

77 patientföreningar
20 regioner
10 politiska partier
13 kommuner
17 Universitet/Högskolor
16 Sjukhus / Forskning
9 Branschorganisationer
Över 45 Vårdverksamheter såsom exempelvis Vårdcentraler, Privata mottagningar, Äldreomsorg med flera.
Över 120 aktörer som representerar myndigheter och företag inom Medtech, Life science, Bioteknik, Konsulting, Innovation, Försäkringsbolag, Apotek med flera.

__________________

Representerar du en patientförening?

Nätverket har ett patientfokus, därför välkomnas patientföreningar extra varmt. Här har du som representerar en patientföreningen möjlighet att möta andra patientföreningar, bidra till den nationella patientbehovsdatabasen, nå fram med fokusfrågor och nå ut med era nyheter och information. Föreningen behöver endast teckna ett medlemskap som kan användas av alla i föreningen under ett år.