Välkommen till
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Mötesplatsen och nätverket för dig inom Hälso- och sjukvården
Mötesplatsen för
Hälso- och sjukvården
och dess aktörer

Tillsammans tar vi fram lösningar som möter patienternas behov och skapar effektivitet i vård och hos andra aktörer.


KUNSKAP – ERFARENHETSUTBYTE – NÄTVERK – WORKSHOP

_____________

Nästa nätverksmöte

30 mars – Tema upphandling
Föreläsare: Upphandlingsmyndigheten, Geras Solutions


Anmäl dig idag:

Skicka ett mail till kontakt@halsosjukvardsnatverket.se
Ange om du är medlem, gästdeltagare eller ny medlem.

19 april – Nätverksmöte
17 maj – Nätverksmöte
23-24 maj Träffa oss på Vitalis!
14 juni – Nätverksmöte
Juni-Augusti – Träffa oss i Dalarna! – vi gör en sommarflytt av kontoret.

____________

Nätverket har tagit fram förslag inom:

 • Läkemedelsbristen
 • Apotekens utformning och utbud
 • Patientbemötande
 • Läkemedel: riktlinjer, tillgång, behov
 • Effektivisering av vårdflöden
 • Digitalisering av vården
 • Hälsodata
 • Patienternas användning av digitala tjänster
 • Innovationer – vad behövs för att möta patientbehoven?
 • Innovationer – vad finns på marknaden
 • Vård- och Arbetsmiljö
 • Forskning – vad behöver patienterna?

Logga in för att ta del av alla förslag

_______________

Bli en del av nätverket du också!

Nätverket har inga anslag. Verksamheten möjliggörs genom årsavgifter.
Årsavgifter finns för enskild person eller i avtalsform för hel organisation.
För en årsavgift får man tillgång till:

_______________

Därför ska du vara med i nätverket

KUNSKAP – ERFARENHETSUTBYTE – NÄTVERK – UTVECKLINGSFÖRSLAGS SMEDJA

_________

Vi är med i nätverket

69 patientföreningar
20 regioner
10 politiska partier
13 kommuner
17 Universitet/Högskolor
16 Sjukhus / Forskning
9 Branschorganisationer
Över 45 Vårdverksamheter såsom exempelvis Vårdcentraler, Privata mottagningar, Äldreomsorg med flera.
Över 120 aktörer som representerar myndigheter och företag inom Medtech, Life science, Bioteknik, Konsulting, Innovation, Försäkringsbolag, Apotek med flera.

__________________

Representerar du en patientförening?

Nätverket har ett patientfokus, därför välkomnas patientföreningar extra varmt. Här har du som representerar en patientföreningen möjlighet att möta andra patientföreningar, bidra till den nationella patientbehovsdatabasen, nå fram med fokusfrågor och nå ut med era nyheter och information. Föreningen behöver endast teckna ett medlemskap som kan användas av alla i föreningen under ett år.

_______________
 

Mer om nätverket

Har du frågor?
Välkommen att höra av dig!

kontakt@halsosjukvardsnatverket.se
Tel 070-288 80 54 (Grundaren Maria)

Nätverket drivs som en non-profit organisation.

__________

Sekretesspolicy

 • Personlig information:
  Nätverket samlar bara den information som är nödvändig för att tillhandahålla tjänster till dig (som t ex för att anordna en nätverksträff).
 • Rättigheter vi har över din data.
  Du har rätt att få ut de uppgifter som finns om dig i nätverket. Du kan också begära att vi raderar all personlig data om dig med undantag av data som vi måste behålla för att upprätthålla administrativa, juridiska eller säkerhetskrav som finns.
 • Så här sparar vi din data.
  Dina data sparar vi på servrar och i en back-up hos vårt webbhotell som finns i Sverige.. Vi säkerställer att all din data lagras säkert när du använder webbplatsen.
 • Din kontaktinformation sparar vi enligt GDPR.