Välkommen till
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Mötesplatsen och nätverket för dig inom Hälso- och sjukvården
Mötesplatsen för
Hälso- och Sjukvården
och dess aktörer

Tillsammans tar vi fram lösningar som möter patienternas behov


____________

Använd några av våra 41 förslag för att minska vårdköerna

Vårdverksamheter kan:

 • Införa kontaktsjuksköterska för alla patienter – som ser till att alla får vård. ”Fånga in” patienter.

Beslutsfattare och politiker kan:

 • Skapa en central roll hos offentlig aktör som fångar upp information och har en fullständig bild av vilka vårdbehov patienterna har, hur vårdköerna ser ut och se till att alla får vård och i tid samt var det finns ledig kapacitet.

Hälsoekonomer och vårdanalytiker kan:

 • Rita upp en bild över samhällsekonomi/individ med mera- analys kostnader – effekter.

Vårdpersonal kan:

 • Ha en dialog med patienten för att tillsammans sätta upp vårdaktiviteter efter vilken livskvaliténivå patienten kan få och vill ha. 

Patienter kan:

 • Själv kontrollera och besluta om sin vård (om vården släpper detta).

Alla tillsammans, vårdpersonal, patienter, regioner med flera kan

 • Samlas kring samma bord och kommer fram till lösningar (vårdpersonal-patienter- regioner m.fl) – som vi gör i nätverket.

Ta del av alla förslagen på hemsidan eller maila oss!

Förslagen är framtagna av alla vårdaktörer vid möte den 22 november.
De är fria att användas men meddela oss gärna vad de ger för resultat.

_____________

Nätverket har tagit fram förslag inom:

 • Apotekens utformning och utbud
 • Patientbemötande
 • Läkemedel: riktlinjer, tillgång, behov
 • Effektivisera vårdflöden
 • Digitalisering av vården
 • Patienternas användning av digitala tjänster
 • Innovationer – vad behövs för att möta patientbehoven?
 • Innovationer – vad finns på marknaden
 • Vård- och Arbetsmiljö
 • Forskning – vad behöver patienterna?

Alla förslag finns på hemsidan.

_______________

Bli en del av nätverket du också!

Nätverket finansieras av årsavgifter. För en årsavgift får man tillgång till:

_______________

Därför ska du vara med i nätverket

_________

__________

Vi är med i nätverket

69 patientföreningar
20 regioner
10 politiska partier
13 kommuner
17 Universitet/Högskolor
16 Sjukhus / Forskning
9 Branschorganisationer
Över 45 Vårdverksamheter såsom exempelvis Vårdcentraler, Privata mottagningar, Äldreomsorg med flera.
Över 120 aktörer som representerar myndigheter och företag inom Medtech, Life science, Bioteknik, Konsulting, Innovation, Försäkringsbolag, Apotek med flera.

__________________

Representerar du en patientförening?

Nätverket har ett patientfokus, därför välkomnas patientföreningar extra varmt. Här har du som representerar en patientföreningen möjlighet att möta andra patientföreningar, bidra till den nationella patientbehovsdatabasen, nå fram med fokusfrågor och nå ut med era nyheter och information. Föreningen behöver endast teckna ett medlemskap som kan användas av alla i föreningen under ett år.

__________

Du som har betalat årsavgift deltar kostnadsfritt förutom på den årliga HSVN-dagen.

Gästdeltagare 495 kr ex moms.

_______________
 

Mer om nätverket

Har du frågor?
Välkommen att höra av dig!

kontakt@halsosjukvardsnatverket.se
Tel 070-288 80 54 (Grundaren Maria)

Nätverket drivs som en non-profit organisation.

__________

Sekretesspolicy

 • Personlig information:
  Nätverket samlar bara den information som är nödvändig för att tillhandahålla tjänster till dig (som t ex för att anordna en nätverksträff).
 • Rättigheter vi har över din data.
  Du har rätt att få ut de uppgifter som finns om dig i nätverket. Du kan också begära att vi raderar all personlig data om dig med undantag av data som vi måste behålla för att upprätthålla administrativa, juridiska eller säkerhetskrav som finns.
 • Så här sparar vi din data.
  Dina data sparar vi på servrar och i en back-up hos vårt webbhotell som finns i Sverige.. Vi säkerställer att all din data lagras säkert när du använder webbplatsen.
 • Din kontaktinformation sparar vi enligt GDPR.