Välkommen till
Hälso- och sjukvårdsnätverket!

Mötesplatsen och nätverket för dig inom Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnätverket är mötesplatsen för alla aktörer med intressen i hälso- och sjukvården.

Patienterna i fokus

I våra diskussioner har vi alltid patienterna i fokus. Det är de som vet vilka behov som behöver tillgodoses. Patienterna och patientföreningarna tillför information om behov till övriga medlemmar.

Förslag till lösningar

Tillsammans tar vi fram effektiva och resultatgivande lösningar som gynnar både patient, vårdpersonal och samhälle.

Alla aktörer möts

Bland medlemmarna finns alla, från patient och producent, vårdpersonal, forskare,  tjänstemän, politiker till de offentliga
aktörerna.

Studiebesök, nätverksträffar och nätverksdialog

Tillsammans gör vi studiebesök och har både fysiska och digitala nätverksträffar. En gång per år träffas vi under några dagars konferens.

Mellan träffarna har vi nätverksdialog där vi diskuterar nätverkets framtida aktiviteter.

Allas kunskap på ett ställe

Alla medlemmars kunskap, information och idéer samlas här i webbplattformen.

Om du vill visa ett företags produkter och tjänster så är det endast tillåtet i branschkatalogen, på marknadsplatsen och på din egna medlemsprofilsida.

Unika inblickar vad patienterna behöver

I nätverket får medlemmarna ta del av patientperspektivet ur
en oberoende databas och från patientföreningar och patienter.

Här finns unika möjligheter för dig som patient eller patientförening att
uppmärksamma alla aktörer på att uppmärksamma alla aktörer vad
som behöver förbättras för att just du och / eller din patientgrupp ska må bättre.
Det kan handla om vård, i forskning, hjälpmedel, sociala frågor med mera.

Nätverket blir det du gör det till

Inga engagerade medlemmar=inget nätverk.

För att vi ska ha ett levande nätverk så kan du bidra med att:

Delta med din kunskap, erfarenhet och efter förmåga.

Var aktiv i diskussionerna.

Bygg upp relationer och samarbeten med andra medlemmar.

Ta del av kunskap, erfarenheter och information.

Dela med dig av kunskap och erfarenheter.

Ta initiativ till nätverksmöten och delta som medlem/föreläsare/moderator.

Jämställda diskussioner

I vårt nätverk blir allas erfarenheter, åsikter och idéer lyssnade på.

Har du frågor?
Välkommen att höra av dig till mig!

Maria Lindqvist, Patient och Grundare
Ring 070-288 80 54 eller skicka ett e-mail till kontakt@halsosjukvardsnatverket.se

Klicka här för att läsa om hur du blir medlem