Välkommen till
Hälso- och sjukvårdsnätverket

Mötesplatsen och nätverket för dig inom Hälso- och sjukvården
Mötesplatsen för hela Hälso- och SjukvårdsSverige

_________________

Aktiviteter i nätverket

Utifrån patienternas behov och upplevda hinder inom vård, vårdprodukter och stöd tar vi tillsammans fram lösningar som gör patienterna friskare, effektiviserar verksamheter och skapar ett hållbart samhälle.

Nästa nätverksmöte: 31 augusti kl.14-17, via zoom.
Tema: Träffa och ställ frågor till sjukvårdspoltiska talespersonerna för riksdagspartierna.

Kommande möten:

2022-08-28  kl.20-21PATIENTTRÄFF: vad vill ni se i nätverket?
2022-08-31 kl.14-17NÄTVERKSTRÄFF: sjukvården i politiken inför valet. Träffa och ställ frågor till de sjukvårdspolitiska talespersonerna.
2022-09-18 kl.20-21PATIENTTRÄFF: Egenvård
2022-09-28 kl.14-17 NÄTVERKSTRÄFF: Hälsodata
2022-10-16 kl.20-21PATIENTTRÄFF: Förälder t handikappat/sjukt barn/äldre
2022-10-23 kl.10-15PATIENTDAGEN: locka fler medlemmar t patientföreningar, påverkansarbete, samarbete
2022-10-26 kl.14-17NÄTVERKSTRÄFF:  verksamhetsutveckling vårdmottagningar/avdelningar
2022-11-07 kl.8.30-17NÄTVERKSDAGEN: Vårdflöden – Vårdbehov
2022-11-23NÄTVERKSTRÄFF: Forskning
2022-12-11 kl.20-21PATIENTTRÄFF: patientekonomi
2022-12-15 kl.14-17NÄTVERKSTRÄFF: Kompetensförsörjning

För att delta på mötet måste du vara/bli medlem eller så deltar du som gästdeltagare (495 kr ex moms).

Varför du ska vara med i nätverket

Vilka är med i nätverket

nätverkande

I nätverket välkomnas alla aktörer, från patient och producent, vårdpersonal, forskare, inköpare, region-/kommuntjänstemän, sjukhusdirektörer, politiker, myndigheter, branschorganisationer med flera.

All kunskap samlas i nätverksportalen

Alla medlemmars kunskap, information och idéer samlas i nätverksportalen. Här får du en egen medlemsprofil, kan hitta andra medlemmar, ta del av kalender, patientperspektivet, Söktorget med mera.

För patientföreningar

I nätverket har patientföreningar möjlighet att möta andra patientföreningar, olika aktörer, nå fram med fokusfrågor dels på nätverksträffar men också i nätverksportalen.

Bli medlem här!

 
Nätverket drivs som en non-profit organisation.

Har du frågor?
Välkommen att höra av dig!

kontakt@halsosjukvardsnatverket.se

Sekretesspolicy

  • Personlig information:
    Nätverket samlar bara den information som är nödvändig för att tillhandahålla tjänster till dig (som t ex för att anordna en nätverksträff).
  • Rättigheter vi har över din data.
    Du har rätt att få ut de uppgifter som finns om dig i nätverket. Du kan också begära att vi raderar all personlig data om dig med undantag av data som vi måste behålla för att upprätthålla administrativa, juridiska eller säkerhetskrav som finns.
  • Så här sparar vi din data.
    Dina data sparar vi på servrar och i en back-up hos vårt webbhotell som finns i Sverige.. Vi säkerställer att all din data lagras säkert när du använder webbplatsen.
  • Din kontaktinformation sparar vi enligt GDPR.